Stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie) lanceert in november 2004
via de media CPO in de gemeente Zevenaar voor de bouw van
betaalbare koop woningen voor starters. Op de eerste voorlichtings-
avond van de Stichting WOEL blijkt een overweldigende belangstelling
voor dit concept en wordt de basis gelegd voor de eerste
kopersvereniging BOOG in Babberich, gemeente Zevenaar.
In 2005 en 2006 wordt met gemeente Zevenaar onderhandeld om
bestuurlijke ondersteuning te verkrijgen voor CPO projecten..
Op de tweede voorlichtingsavond, begin 2007, blijkt een onverminderde
belangstelling voor betaalbare bouw onder CPO. Op initiatief van de
Stichting WOEL wordt de tweede kopersvereniging BIZON opgericht
en wordt ingeschreven op gronduitgifte van de gemeente Zevenaar.
In maart 2008 brengt de Stichting belangstellenden bijeen voor een derde
CPO project. Als resultaat wordt de kopersvereniging De Bem opgericht
en wordt begonnen met de projectontwikkeling door de leden van de
vereniging. Op 28 januari 2009 ondertekent de kopersvereniging BOOG
de intentie verklaring met de gemeente om te komen tot de bouw van
woningen in Babberich.
Voor de Zevenaarse projecten heeft de Stichting WOEL in totaal
225.000 euro provinciale subsidie verworven.
door Susan Swaters
ZEVENAAR - Eerst zaaien dan oogsten. Deze vlieger gaat als geen ander op
voor de stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie). Vier jaar lang zette de
stichting zich in voor het totstandbrengen van woningbouw projecten voor
starters, waarbij de toekomstige bewoners zich verenigen in een collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO). Tegen de stroom in, dat ook nog, maar
met succes. 2009 wordt er flink geoogst.
lees meer
Liemers Lantaren 31/12/2008
Stichting WOEL gaat komend jaar oogsten
CPO in ZEVENAAR
Liemers Lantaren 06/02/2009
BOOG gaat bouwen
door Susan Swaters
ZEVENAAR - Afgelopen woensdagmiddag hebben de
kopersvereniging BOOG en de gemeente Zevenaar de
intentieverklaring ondertekend om te komen tot de bouw van 19
grond gebonden koopwoningen voor starters op de "Boogse Hof"
aan het Kloosterpad in Babberich in het plangebied Middag Oost.
Het streven van de gemeente is om de grond op 1 mei 2009
bouwrijp op te leveren. Ondertekening vond plaats door Wethouder
Van Norel optredend namens de loco-burgemeester en twee
bestuursleden van BOOG. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het
definitief ontwerp om dit zo spoedig mogelijk met de gemeente af te
kunnen stemmen.
BIZON slaat eerste paal
Met een bijeenkomst in het info centrum van Groot Holthuizen heeft
kopers vereniging BIZON de aanvang van de bouw van hun 32
woningen in de Tol ingeluid. Op ludieke wijze werd de eerste paal
geslagen
Bembouwers tekenen grondovereenkomst
Liemers Lantaren 18/07/2009
ZEVENAAR Kopersvereniging CPO Bem Bouwers
heeft donderdag de grond- overeenkomst met de
gemeente Zevenaar getekend voor het bouwen van
tien woningen in De Bem op Groot Holthuizen
De Gelderlander 12/08/2009
CPO in Duiven
De gemeente Duiven wil in
navolging van Zevenaar ruimte
bieden aan mensen die zelf hun
huis bouwen volgens het principe
van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Het besluit
dat B&W daarover moet nemen is
inmiddels in voorbreiding.
Daarbij wordt gekeken naar een
project met twintig woningen op
de locatie de Ploen-Zuid. Een
oproep voor deelnemers wordt
verwacht in oktober van dit jaar
22 oktober 2009
BIZON bereikt hoogste punt
De bouw van de woningen van de
kopersvereniging BIZON verloopt
voorspoedig. Op 22 oktober 2009
werd het hoogste punt bereikt. Dit
werd gevierd met het aanbieden van
een boerenkoolmaaltijd aan de
bouwvakkers.
CPO in Duiven
december 2009
Gemeente Duiven laat weten af
te zien van woningbouw onder
CPO. Starters woningen worden
ontwikkeld door Vivare
WONINGMARKT
Groot Holthuizen
29 september 2012
Nieuw Project in Babberich
Op 17 mei 2012 is de bouwaanvraag voor 7 nieuwe woningen aan de Boogse
Hof in Babberich goedgekeurd.
Op 11 juli zijn de contracten voor de grondoverdracht met de gemeente
ondertekend.
Start bouw: begin september 2012