Twee verenigingen
van kopers
Bouwplan maken
Overleggen
Wat moet waar
Een eerste opzet
Tja......
Zo kan het ook
Leg nog eens uit
Doe maar zo
Zo lijkt het wat
Woning kopen
Een eigen huis kun je kopen. Het kan een bestaand huis zijn of een nieuw huis. Kies
je voor een nieuw huis dan kun je direct kant en klaar van een projectontwikkelaar
kopen. Hij koopt de grond, bijvoorbeeld van de gemeente, en samen met een
architect en een aannemer bouwt hij daarop de woningen volgens een plan dat de
gemeente voorschrijft. De prijs waarvoor de woning verkocht wordt, de vrij op naam
prijs, bestaat uit drie onderdelen: de prijs van de bouwgrond, de bouwprijs en de
bijkomende kosten. De laatste zijn relatief hoog want daarin zijn ook alle
bedrijfskosten van de projectontwikkelaar opgenomen.
Voor starters op de markt voor koopwoningen met een modaal inkomen is de
koopprijs veelal te hoog.

Zelf bouwen
Je kunt er ook voor kiezen zelf grond te kopen van een particulier of de gemeente en
met een architect je eigen woning ontwerpen en laten bouwen door een aannemer.
Dit wordt particulier opdrachtgeverschap genoemd. Zo kun je binnen de grenzen die
de gemeente aan de bouwplannen stelt je woning helemaal naar je eigen wensen
realiseren. Een nadeel is wel dat alle bijkomende kosten voor jouw rekening zijn en
de woning daardoor duurder wordt dan wanneer je van een projectontwikkelaar
koopt die de bijkomende kosten over meerdere woningen kan verdelen. Voor de
koopstarter met een modaal inkomen is zelf bouwen onbetaalbaar

Collectief bouwen
Om de bijkomende kosten per woning te verlagen moet je met meerdere mensen,
verenigd in een kopersvereniging, tegelijk bouwen. Dit wordt Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap genoemd. Zo kun je besparen op de bijkomende kosten. Maar
er zijn veel meer voordelen. Zo kun je met elkaar proberen de verschillende
woonwensen op elkaar af te stemmen zodat ieder een huis krijgt dat zo goed
mogelijk aansluit bij zijn wensen en financiŽle middelen. Een nadeel is misschien dat er
wel meer tijd gaat zitten in het onderling overleggen om tot een bouwplan te komen.
Om dit nadeel zo klein mogelijk te maken wordt veelal een bouwbegeleidingsbureau
ingeschakeld dat ervaring heeft in het begeleiden van kopersverenigingen. Collectief
bouwen blijkt voor veel koopstarters betaalbaar te zijn.

Stappenplan
Belangstellenden bijeenbrengen en een kopersvereniging oprichten. Dit is nodig om te
kunnen onderhandelen met grondeigenaren en opdrachten te kunnen geven aan
bedrijven.
Een bouwbegeleidingsbureau selecteren en de woonwensen en de financiŽle
mogelijkheden van de leden inventariseren.
In verenigingsverband een architect selecteren en onder zijn begeleiding de opzet van
het bouwplan ontwikkelen (verkavelen). In dit plan worden alle woonwensen zo goed
mogelijk vertaald zonder dat vastgelegd wordt welk lid welk huis krijgt. Eerst wordt
een Voorlopig Ontwerp gemaakt en ter goedkeuring voor gelegd aan de gemeente.
De op en aanmerkingen van de gemeente worden verwerkt en ook de wensen van de
leden worden verder in het plan verwerkt. Uiteindelijk ontstaat zo het Definitieve
Ontwerp.
Wie welk huis in het plan krijgt wordt door loting vastgesteld. De lotingvolgorde
wordt door de vereniging bepaald en kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn door de
volgorde van aansluiten bij de vereniging. Er worden meerdere proefverkavelingen
gehouden waarbij de leden op volgorde aangeven welke woning zij zouden willen
hebben. Pas wanneer alle leden tot hun tevredenheid een woning hebben kunnen
aanwijzen wordt deze vastgelegd bij de laatste definitieve verkaveling. Dit
completeert het definitieve ontwerp en dan begint de bouwfase.
In de bouwfase wordt in verenigingsverband een aannemer geselecteerd om het
bouwplan te realiseren. Met deze aannemer worden de individuele wensen verder
uitgewerkt en afgesproken, echter binnen de randvoorwaarden die de gemeente aan
het bouwplan heeft opgelegd.
Tot slot kan in verenigingsverband worden besloten om allerhande zaken collectief
aan te pakken. Te denken valt aan de woninginrichting, het verwarmingssysteem en
de inrichting van het groen in het plan.

Bouwtijd
De praktijk wijst uit dat bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
vanaf het oprichten van de kopersvereniging tot het opleveren van de woningen
ongeveer twee jaar duurt. Dat is vergelijkbaar met de bouwtijd voor een
projectontwikkelaar (vanaf het verwerven van de grond tot het opleveren van de
woningen).