Deelnemer worden?
Download het deelnameformulier hier
De Stichting WOEL brengt belangstellenden voor het
gezamenlijk bouwen van een eigen woning bij elkaar in
een kopersvereniging. Dit gezamenlijk bouwen wordt
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.
Het is een methode waarbij de leden van de
kopersvereniging onder begeleiding van een deskundig
bureau hun eigen woningbouwproject ontwikkelen lees meer
Om in aanmerking te kunnen komen voor het lidmaatschap
van een kopersvereniging moet men deelnemer van de
Stichting WOEL zijn (kosten eenmalig 50 euro).
Wanneer in de Liemers bouwgrond tegen een redelijke
prijs beschikbaar komt begeleidt de Stichting de
kopersvereniging bij het inschrijven op deze bouwgrond
en beginnen de leden met het ontwikkelen van het
woningbouwplan. De woningen zijn daarmee voorbehouden
aan de leden van de kopersvereniging. Alleen wanneer
leden uit de kopersvereniging stappen, kunnen nieuwe
deelnemers zich aanmelden voor het lidmaatschap van de
kopersvereniging om deel te nemen aan het collectieve
bouwproces.

Wanneer er geen vrije plaatsen binnen de bestaande
kopersverenigingen beschikbaar zijn worden de deelnemers
van de Stichting WOEL op een wachtlijst geplaatst. Op
volgorde van betaling van de bijdrage aan de Stichting
worden aan de deelnemers open vallende plaatsen in de
kopersverenigingen aangeboden. Wanneer een deelnemer van
de Stichting besluit op het aanbod in te gaan dient hij
lid te worden van de betreffende kopersvereniging.
Daarna doet dit nieuwe lid mee in de ontwikkeling en de
gezamenlijke bouw van de woningen van de kopers-
vereniging.

Een andere weg om in aanmerking te komen voor een zelf
te bouwen koopwoning is het meewerken aan de oprichting
van een nieuwe kopersvereniging voor bouwlocaties in de
toekomst (zie bouwlocaties Zevenaar). Ook daarvoor moet
men deelnemer van de stichting WOEL zijn.

De Stichting Woel heeft inmiddels zes kopersverenigingen
begeleid bij de realisatie van hun woningen.